Privacy Verklaring

Erop Uitjes

 

Jouw privacy is voor Erop Uitjes van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat we jouw gegevens verwerken via deze privacyverklaring.
  • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht er toestemming verplicht zijn.
  • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.
  • jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze gegevens altijd netjes verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Erop Uitjes allemaal doen met de informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Erop Uitjes via info@erop-uitjes.nl onder onderwerp vermelding ‘Privacy’.

Log in gegevens: Door aanmelding op onze website via “mijn bedrijf” op de homepage, laat je bij ons jouw naam, e-mailadres, algemene bedrijfsgegevens en je bankgegevens achter. Wij zullen deze gegevens gebruiken om automatische incasso te innen, nieuwsbrieven te verzenden en een account aan te maken. Zonder tegenbericht zullen de gegevens m.b.t. de nieuwsbrief in ons systeem blijven staan. Mocht je zich willen uitschrijven voor deze nieuwsbrief, dan kunt je dit melden bij info@erop-uitjes.nl onder onderwerp vermelding van ‘Uitschrijving Nieuwsbrief’. We zullen er dan zorg voor dragen dat jouw e-mailadres binnen de wettelijk gestelde termijn van één (1) maand wordt verwijderd uit ons bestand.

Bewaartermijn: Alle andere bedrijfsgegevens/ bankgegevens worden met geen andere partijen gedeeld. Zodra de dienst afloopt en je deze niet verlengt behouden wij de gegevens voor twee (2) maand mocht je toch opnieuw een lidmaatschap willen afnemen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen: Wij verstrekken de door jou achtergelaten gegevens aan geen derden partijen. Verder geven wij jouw persoonsgegeven onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken: Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Sociale media: Op onze website zijn sociale media buttons geplaatst. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten informatie over uw persoonsgegeven bij het aanmaken van een account op www.erop-uitjes.nl

Doeleinde: Wij vragen persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en bankgegevens om een account te kunnen aanmaken op www.erop-uitjes.nl, d.m.v. het doorgeven van de juiste gegevens kunnen potentiële gasten jouw bedrijf vinden, kan Erop Uitjes gebruik maken van een automatische incasso en kan Erop Uitjes nieuwsbrieven versturen.

Rechten van betrokkenen: Als ondernemer heb je recht om inzage te krijgen in je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om je eigen persoonsgegevens op de website zelf aan te passen, mits hier geen valse informatie wordt verstrekt.

Klachten: Je hebt het recht om een klacht in te dienen, dit kan via ons e-mail adres info@erop-uitjes.nl onder onderwerp vermelding ‘Klacht’.

 

Contactgegevens: Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Privacyverklaring of over je eigen gegevens, kan contact worden opgenomen via de onderstaande contactgegevens:

Erop Uitjes

Kempenweg 34

6125 AE, Obbicht

06 4215 9239

info@erop-uitjes.nl